Winterlidmaatschap n.a.v. verscherpte Corona maatregelen

Omdat sinds gisteren de Corona maatregelen weer zijn verscherpt hebben wij besloten weer een periodiek lidmaatschap aan te bieden om diverse sportbeoefenaars toch de mogelijkheid te bieden om actief en sportief bezig te zijn. Via het onderstaand document kan je jezelf opgeven als periodiek “Winterlid”. Maak met de linkermuisknop onderstaande tekst blauw, en plak dit in een blanco Word document, print uit, vul in en mail deze naar het mailadres onderaan aangegeven van het inschrijfformulier.

Inschrijvingsformulier TV Zeddam Winter 2020/2021

Fijn dat je Winterlid 2020/2021 bij onze vereniging wilt worden!

Persoonlijke gegevens:

Roepnaam:………….………………………… Voorletters:……………………
Achternaam:……………………………………Tussenvoegsel(s):……….……….
Adres:……………………………………………………
Postcode en plaats:…………………………………                
Telefoonnummer:…………………………… Mobiel:…………………………..………..

E-mail:………………………………………………

Geboorte datum:……………………………………    Geslacht: Man / Vrouw                        

Winter 2020/2021 Lidmaatschap.

 0 Senior (>18 jaar) à40,00 euro (3 maanden lid in de winter van 2020/2021!)

 0 Junior (<18 jaar) à 25,00 euro (3 maanden lid in de winter van 2020/2021!)

Bent u al eerder lid geweest van de KNLTB?           Ja        /           Nee

Zo ja wat is uw KNLTB registratienummer?                 …………………………………..

Betaling:

  • Overmaking op ons bankrekeningnummer Rabobank; NL19RABO0374656878 o.v.v. “Naam, voornaam + geboorte datum, winterlid 2020/2021”.

Voor akkoord:                                                                                   

Naam……………………………………………….

Datum……………………………………………..

Namens de Tennisvereniging Zeddam danken wij u voor uw verzoek tot lidmaatschap !!
Dit formulier graag in het clubhuis leggen / overhandigen aan een bestuurslid / mailen naar: penningmeester@tvzeddam.nl. Zodra formulier en bedrag is ontvangen bent u speelgerechtigd en zullen wij zo snel mogelijk het tijdelijke lidmaatschapspasje in de hal aanbieden. Deze dient u te kunnen tonen als u gaat tennissen.

Gildepad 2
7038 CL Zeddam
Huur een baan of wordt lid!
Bel ons! 0314 652 148