Contributies

Kom tennissen

Wordt nu lid van de Tennisvereniging Zeddam !

Meldt U aan via de website of via een formulier welke aan het clubgebouw hangt!

Verenigingsjaar 2023

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van elk jaar. Als u wilt opzeggen, moet u dit voor 15 december doen. Dit kan via de e-mail:  ledenadministratie@tvzeddam.nl. Opzeggingen die na de eerdergenoemde datum binnenkomen is er een bedrag van € 25,00 verschuldigd ter dekking van de reeds gemaakte kosten. Voor leden die na 1 februari van een kalenderjaar opzeggen, betalen voor dat jaar de gehele jaarcontributie!

 

Lidmaatschap Junioren
Jaarkosten
Jaarcontributie Junioren €  84,00
Competitie kosten €  10,00

 

Lidmaatschap Senioren
Jaarkosten
Jaarcontributie Senioren € 159,00
Competitie kosten

Gezinskorting (Ouder +kind €159+ € 84 = € 243 )

€  20,00

€ 214,00

Zomer lidmaatschap (3 mnd / max 1* per jaar) €  50,00
Studentenlidmaatschap (18 tot en met 23 jaar) €  109,00

 

Het jaarlidmaatschap is inclusief aanmelding en pasje van de KNLTB. Bij verlies of beschadiging van de pas zijn de kosten voor een nieuw pasje € 20,00 en worden aan het lid in rekening gebracht.

Ook in 2021: Gezinskorting! Indien er 1 volwassene en 1 kind uit hetzelfde gezin jaarlid zijn in een jaar bij de TV Zeddam, krijgen zij korting. Hierdoor zullen wij samen geen 149,00 + 79,00 = 228,00 euro betalen, maar 149,00 + 50,00 = 199,00 euro per jaar betalen.  Indien er 2 kinderen en 1 ouder uit een huishouden lid zijn dan krijgt ook het 2e kind deze korting en betaald dit huishouden in totaal 249,00 euro per jaar.

Gildepad 2
7038 CL Zeddam
Huur een baan of wordt lid!
Bel ons! 0314 652 148