Mededelingen

Mededelingen van het bestuur

Algemeen:

 • Het bestuur hecht grote waarde aan normen en waarden op de tennisbanen. Sportiviteit staat voorop. Onsportief gedrag, schreeuwen en oneigenlijk gebruik van de banen wordt niet getolereerd.
 • Het bestuur behoudt zich dan ook het recht voor bij misdraging betrokken personen van de baan of het park te verwijderen.
 • Bij onenigheid beslist het bestuur of de op dat moment aanwezige bardienst medewerk(st)er.
 • Het is onbevoegden niet toegestaan het park te betreden.
 • Op het moment dat u de toegang tot het park wordt ontzegd, bent u er onbevoegd.

 

Parkreglement:

 • Tennislessen, competitiewedstrijden en toernooien hebben voorrang op recreatief tennis.
 • Men is verplicht om tenniskleding en tennisschoenen te dragen. Let op; Met andere schoenen dan tennisschoenen kunt u grote schade aan de banen toebrengen. Door te tennissen met andere schoeisel dan tennisschoenen verklaart u zich op voorhand aansprakelijk voor de eventueel aan de baan ontstane schade en machtigt u ons bij deze de schade voor uw rekening te laten repareren.
 • Afhangen: u bent te allen tijde verplicht af te hangen: ook indien er niemand anders op dat moment op de baan is! Als er géén geldig pasje is opgehangen heeft u geen recht om te spelen. Het bestuur en de kantine medewerk(st)er(s) zijn bevoegd u zonder pardon van de baan te verwijderen. Voor niet leden betekent dit bovendien alsnog € 15,00 betalen. Gebleken is dat een enkeling uit de omgeving zomaar komt tennissen. Dat kan niet! Alle leden dienen hierop toe te zien! De klok dient u bij aanvang op de juiste tijd te plaatsen. Bij het afhangen is het de bedoeling dat diegene die het langst gespeeld heeft als eerste wordt afgehangen.

 

Jeugd:

De jeugd uit het basisonderwijs moet na 19.30 uur plaatsmaken voor seniorenleden. Voor jeugd uit het voortgezet onderwijs geldt dit niet.

 • Introducees: Dit is iemand die samen met een lid speelt. Hij/zij betaalt € 5,00 voor een uur tennissen. Per lid mag er maximaal 1 introducee meespelen. Een introducee mag maximaal 3 keer per jaar een uur tennissen, daarna zal hij/zij of lid moeten worden of de baan huren à € 15,00 per uur.
 • Niet leden: Mogen alleen tennissen indien zij vooraf de baanhuur, à € 15,00 per uur, hebben voldaan. Dit kan in de kantine, in het potje in bij de entree of door overmaking op ons bankrekeningnummer Rabobank; NL19RABO0374656878 o.v.v. “Baanhuur + datum”.

Indien u niet kunt aantonen dat er betaald is bent u onbevoegd op het terrein en mag u NIET tennissen.

Het is verboden te tennissen:

 • Wanneer het bestuur of de kantine medewerk(st)er u dat verbiedt.
 • Als de banen in staat van dooi (na bevriezing) zijn of er plassen water of sneeuw op de banen liggen.
 • De tennisvereniging is op geen enkele manier aansprakelijk voor de op het park opgelopen schade, letsel, diefstal of beschadiging van u of uw eigendommen. Uw aanwezigheid in het park of de kantine is geheel voor uw eigen risico!

Het Bestuur van Tennisvereniging Zeddam.

Gildepad 2
7038 CL Zeddam
Huur een baan of wordt lid!
Bel ons! 0314 652 148