Huis en gedragsregels

Huis- en gedragsregels over alcohol in sportkantines

 • Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende dranken te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging.
 • Het is niet toegestaan om in de kantine gekochte alcoholhoudende dranken elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan:
 • Jeugd (onder de 18 jaar)
 • Jeugdleiders / Andere begeleiders van de junioren
 • Trainers van jeugdteams
 • Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
 • Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol deelnemen aan het verkeer. Op basis daarvan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
 • Leidinggevenden en barvrijwilligers drinken geen alcohol tijdens hun bardienst.
 • Personen die agressief of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine en het gehele terrein verwijderd.
 • Bij escalaties schakelen wij ten allen tijde de politie in.

Het Bestuur van Tennisvereniging Zeddam.

Gildepad 2
7038 CL Zeddam
Huur een baan of wordt lid!
Bel ons! 0314 652 148