Sponsor reglementen

Voorwaarden en reglementen sponsorlidmaatschap. ( Per 01-01-2020)

Huishoudelijk Reglement          Baanreglement             Afhangreglement


Huishoudelijk reglement;

Als sponsor lid bent u gerechtigd gebruik te maken van de banen 1,2,3 en 4. Indien deze bezet zijn door o.a. competitie of door onze vaste jaarleden dan bent u gerechtigd om gebruik te maken van baan 5 en 6. Let wel !!! U zal altijd moeten afhangen, ongeacht de baansituatie van het moment van aankomst op onze vereniging.
U bent verplicht om correcte tenniskleding te dragen en het geschikte schoeisel voor kunstgrasbanen, dit ter bescherming van de kwaliteit van de tennisbanen. Verder verwachten wij van u en van uw medewerkers die gebruik maken van het sponsorlidmaatschap dat men zich zal gedragen volgens de normale normen en waarden die gehanteerd worden in de reguliere tenniswereld. Ongewenst gedrag wordt niet op prijs gesteld en kan leiden tot verwijderen van de baan, het complex en bij herhaaldelijk voorkomen tot royement van het “lidmaatschap/sponsor status” zonder recht op restitutie. Indien u een introducee meeneemt die geen sponsor lidmaatschapspas heeft kost het voor deze persoon € 7,50.

Baanreglement:
 • Bij het betreden van de banen dienen de volgende regels in acht te worden genomen:
 • Hang uw baan af bij het afhangsysteem in de hal van het clubhuis
 • Veeg uw voeten vóór het betreden van de baan
 • Neem geen glaswerk mee de baan op
 • Neem geen rookwaren mee de baan op
 • Neem geen honden mee de baan op
 • Draag tenniskleding en geschikt schoeisel
 • Gebruik geen kauwgom op de banen
 • Na afloop, ruim de baan netjes op, laat geen lege flesjes, fruitresten of verpakkingen achter
 • Heeft u ’s avonds met kunstlicht gespeeld en ziet het er naar uit dat na u niemand zal spelen doe dan de lichten op de desbetreffende banen uit.
Afhangreglement:
 • Afhangen kan voor een sponsor alleen met een geldige TVZ sponsorpas.
 • Het afhangen gebeurt m.b.v. het afhangbord, dat buiten aan de muur van het clubhuis hangt.
 • Afhangen is verplicht en kan alleen gedaan worden door leden van TVZ, sponsorleden en KNLTB leden kunnen met behulp van het afhangbord banen afhangen.
 • Leden mogen uitsluitend hun eigen sponsorpas gebruiken voor het afhangen van een baan.
 • De speeltijd bedraagt 40 minuten indien 2 of 3 leden een baan afhangen.
 • De speeltijd bedraagt 60 minuten indien 4 leden een baan afhangen.
 • Indien 4 spelers gebruik maken van een baan, is het niet toegestaan achtereenvolgens in tweetallen af te hangen.
 • Als een baan na het afhangen niet binnen 10 minuten na aanvang van de speeltijd wordt ingenomen, dan vervalt het recht op de baan.
Gildepad 2
7038 CL Zeddam
Huur een baan of wordt lid!
Bel ons! 0314 652 148